Tai mūsų atsakomybė

Esame atsakingi tiek už savo darbo kokybę, tiek prieš visuomenę ir aplinką.
Tikime, kad ir nedideli darbai yra darnaus vystymosi pagrindas.

Tiek tarnyboje, tiek asmeniškai mes esame atsakingi už aplinkos apsaugos ir efektyvesnio energijos vartojimo priemonių taikymą, tokių kaip: atliekų rūšiavimas, važiavimas dviračiais ar popieriaus sunaudojimo mažinimas.

Mes remiame keletą labdaros organizacijų ir institucijų: UNICEF, Amnesty International e. V. Vokietijoje,  pasaulio maisto organizaciją  (Institut für Welternährung e. V.), visuotinę maršalo plano iniciatyvą (Global Marshall Plan Foundation e. V), Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondą (Deutsche Stiftung für internationale Zusammenarbeit e.V.) ir kitas. Be to, mūsų teisininkai/ės dirba ir įvairiose vietinėse asociacijose Berlyne ir Brandenburge.

Dirbame aktyviai

Mūsų kontora aktyviai siūlo įvairius mokymus, įskaitant profesinio mokymo, stažuočių programas, ruošia jaunus teisininkus kolegas/es iš kitų šalių, teisės referendarus (adv. padėjėjus/praktikantus).

Nuo pat kontoros įsteigimo 1997 metais veikiame kaip mokymo ir švietimo grupė, kuri kasmet paruošia bent vieną advokatų kontoros ir notariato padėjėją. Be to, siekiame, kad mūsų darbuotojai nuolatos tobulėtų bei reguliariai gautų papildomus apmokymus.

Savo užsienio kolegoms siūlome stažuotės Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondo (Deutschen Stiftung für internationale Zusammenarbeit e.V.) programą kartą per metus, suteikdami galimybę susipažinti su teisinės sistemos darbu ir teisininko profesijos niuansais Vokietijoje. Dėka šios programos, jau dešimt metų sėkmingai ir našiai bendradarbiaujame su kolegomis iš kitų šalių, įskaitant Kroatiją, Estiją, Lietuvą, Moldovą, Lenkiją, Rusijos Federaciją, Slovėniją ir Slovakiją. Daugelis šių jaunųjų teisininkų dabar atstovauja mūsų įmonę savo gimtosiose šalyse.

Labai rūpinamės savo praktikantais/padėjėjais: mums ypatingai svarbus sėkmingas jų mokslų baigimas. Keletas teisės padėjėjų, kurie baigė mokymus mūsų biure, toliau sėkmingai dirba mūsų biure.


Mums svarbūs visi klientai

Savo klientams pirmiausia mes ieškome neteisminių situacijos sprendimo priemonių, taip siekdami sumažinti laiko, pinigų ir energijos sąnaudas.

Tik jei ši strategija nepavyksta, mes pereiname prie efektyvaus savo klientų atstovavimo teisme.

Mums nėra „nesvarbių“ klientų. Dirbame valstybės teisinės pagalbos ir konsultacijų programos pagrindu.

Visiems savo klientams siūlome tik geriausių teisės ekspertų konsultacijas, nes mums yra svarbu suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.