Jums naudinga informacija
 
Gerbiamos klientės ir klientai ! Mes visą laiką sekame teisinio pasaulio naujienas ir informuojama Jus, apie tai, kas Jums yra svarbiausia ir įdomiausia, mūsų internetiniuose puslapiuose. Išsamesnę informaciją apie Vokietijos teisę Jūs rasite mūsų Twitter paskyroje  ir mūsų internetiniame dienoraštyje.
 
Advokatų užmokesčiai Vokietijoje: kokio dydžio jie yra ?
 
Dažnai išspręsti tam tikrai teisinei problemai pakanka vienos vienintelės advokato konsultacijos. Tokia teisės specialisto konsultacija gali užkirsti kelią vėlesniam nereikalingam Jūsų laiko, išlaidų ir energijos švaistymui. 
 
Deja, būtent šio pirmo žingsnio dauguma nežengia. Dažnai tarp kitų aplinkybių to priežastis būna ir nežinojimas kokie yra teisinių konsultacijų mokesčiai.
 
Mokesčiai advokatui, taip pat kaip teismo išlaidos, daugiausia priklauso nuo teisinio ginčo apimties ir nuo taip vadinamos ieškinio vertės. Kuo ieškinio vertė yra didesnė ir kuo daugiau laiko advokatas praleidžia ginčo duomenų tyrimui ir nagrinėjimui, tuo didesni yra advokato mokesčiai.
 
Vokietijoje užmokestis advokatui yra apskaičiuojamas dviem būdais: pagal Vokietijos advokatų užmokesčio įstatymą arba pagal susitarimą dėl advokato užmokesčio. Tačiau,  čia yra būtina pastebėti, kad ir sutartas užmokestis negali prieštarauti Vokietijos advokatų užmokesčio įstatymui.
 
Svarbu: Apie visus mokesčius, kuriuos Jums tektų mokėti, mes Jus informuosime iš anksto. Skaidrumas Jūsų išlaidų klausimu yra mums savaime suprantamas dalykas.
 
Advokatų honorarai yra skirstomi į:
 - Honorarus už neteismines konsultacijas. Užmokestis už pirmą kliento konsultaciją negali viršyti 190 € (į šią sumą įskaičiuojant ir 19 % pridėtinės vertės mokestį) sumos. Tačiau daug advokatų siūlo pirmą kartą Jus konsultuoti nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. Šios pirmos konsultacijos metu advokatas analizuoja, kokio sudėtingumo laipsnio yra Jūsų ieškinys ir kokius šansus teisme Jūs turite, tam kad galėtų nustatyti reikiamus tolimesnius veiksmus ir būsimų Jūsų išlaidų dydį. Būtina žinoti, kad advokatą įpareigojanti teisinė konsultacija gali būti taip pat teikiama ir telefonu, elektroniniu paštu ar virtualiai.

- Honorarus už neteisminį atstovavimą. Jei advokatas veda derybas su savo kliento priešininku ar atstovauja kliento interesams kitokiu būdu, jis taip pat gali reikalauti užmokesčio už savo veiklą. Šio užmokesčio dydis taip pat priklauso nuo ginčo vertės bei jo sudėtingumo lygio. Jei advokatas klientą atstovauja ne teisme, gali būti susitartas valandinis advokato užmokesčio dydis arba jam už paslaugos teikimą išmokama bendra suma.

- Honorarus už atstovavimą teisme. Taip vadinamos „proceso išlaidos“ susideda iš: teismo mokesčių, užmokesčio ieškovo arba ieškovų advokatams ir užmokesčio atsakovo ar atsakovų advokatams. Dar teisinio ginčo pradžioje teismui turi būti sumokėtas žyminis mokestis, kurio dydis priklauso nuo teisinio ginčo vertės. Procesą pralaimėjusi ginčo šalis yra įpareigojama sumokėti visas anksčiau minėtas proceso išlaidas, taip pat ir priešininko išlaidas advokatams.

- Kitas išlaidas. Tai apima visas finansines išlaidas, kurios advokatui atsirado ryšium su ieškiniu. Tokios išlaidos yra pvz.: advokato kelionės į kitus objektus išlaidos, mokesčiai už pašto ir telekomunikacijos išlaidas ir t.t.
 

Kartais teismo ir advokato išlaidas perima teisinės apsaugos draudimas, jei asmuo buvo apsidraudęs.
 
Asmenys turintys mažas pajamas, studentai ir mokiniai visada gali pateikti prašymą gauti vastybinę teisinių konsultacijų ir teisinio proceso išlaidų kompensaciją. 
 
Paramai gauti klientas turi, dar prieš pirmą advokato konsultaciją, kreiptis į vietos Apylinkės teismą, teismui įrodyti, kad finansinė parama jam yra reikalinga ir pateikti prašymą pažymėjimui apie suteikiamą finansnę pagalbą teisinėms konsultacijoms (Beratungshilfeschein) gauti.
 
Dažnai yra sutinkamas įsitikinimas, kad advokatai visą savo honorarą deda tik į savo kišenę. Realybėje didžioji pajamų dalis iš tikrųjų yra panaudojama kontoros išlaikymui. Iš kontoroje gaunamų pajamų turi būti sumokami darbuotojų atlyginimai, kontoros patalpų nuomos mokestis, privalomasis advokatų atsakomybės draudimas, bei nuperkama būtina dalykinė literatūra ir padengiamos einamosios išlaidos.
 
Tam kad išvengti nesusipratimų dėl mūsų veiklos įkainių, mes Jus visada laiku ir detaliai informuojame apie visus mūsų honorarus ir kitas būtinas išlaidas.
 
 
Mes visada esame pasiruošę Jums padėti!