Po apkaltinamojo nuosprendžio įrašas apie teistumą įrašomas į Teistumo registrą (teisingiau:Bundeszentralregister), kurį veda generalinis prokuroras Berlyne. Iš šio registro prokuratūra ir teismas gal gauti informaciją apie asmens teistumą, ši informacija yra svarbi sprendžiant apie nuobaudos dydį, bei sprendžiant klausimą ar asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl veikos mažareikšmiškumo ...

Apie įrodinėjimo pareigas krovinio sugadinimo atvejų 

Aukštesniojo žemės teismo Kiolne 2009 metais priimtas nuosprendis, kuriame buvo išdėstyti įrodymų naštos principai, iki šios dienos yra svarbus iraktualus mūsų advokatų kontoros darbo praktikoje:

1. Jeigu dėl vėsinimo grandinės nutraukimo transportavimo metu atsirado nuostolių, pagal ...

Mylimo žmogaus mirtis visada yra stiprus smūgis jo artimiesiems. Gedulas suparalyžuoja gyvuosius, daugybė žmonių nori tiesiog likti vieni su savo skausmu. Tačiau gyvenimas į tai neatsižvelgia. Nepaisant netekties skausmo turite imtis veiksmų, kurie yra būtini artimajam iškeliavus.

Pirmi žingsniai

Jeigu mirtis ištiko namuose, ....

Page: 8 / 8