Teisminio ginčo dėl paveldėjimo alternatyva yra mediacijos procesas. Dažnai ne tik pinigai skatina paveldėtojus siekti „teisingesnio“ palikimo padalinimo. Čia kalba eina apie emocijas, meilės stygių ir pripažinimo trūkumą. Tai, kaip skirtingai tėvai vertino savo vaikus, jų noru gali atsispindėti ir testamente. Tai neišvengiamai veda prie įskaudintų jausmų. Vieni nori daugiau pripažinimo, nes jie daugiau rūpinosi. Kiti yra nusivylę, nes jie tikėjosi daugiau. Tėvų, kaip taikančios instancijos, nebėra. Tokiu atveju, kaip ginčų sprendimo būdas, siūlosi mediacija. Mediacijos procesas gali padėti išsivaduoti iš ilgai trunkančio ginčo ir surasti visoms pusėms priimtiną sprendimą...
Vokietijoje vis daugėja paveldėjimo bylų, o sekančioms kartoms pereina didelės vertės turtas. Ne tik šeimos namas, bet ir prabangūs daiktai, bendrovių akcijos ar nuosavybės teisės tampa troškimo objektais. Tradiciškas šeimos modelis, susituokę kol mirtis išskirs ir visi palikėjo vaikai iš tos pačios santuokos, tėra senai praėjusių laikų atminimas, kuris su dabartimi neturi nieko bendro. Paveldėjimo bylų praktikoje vaizdas yra kiek kitoks. Durstinys iš vaikų iš skirtingų santuokų ir nesantuokinių palikuonių bei nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ar įmonių dalis dabar tampa didžiuliais išbandymais norint, kad po paveldėjimo atsiradimo ir jo dalybų visi liktų patenkinti. Padėtį dar labiau apsunkina ir tai, kad žmonės vis dažniau užmezga daugiakultūrius ryšius ir įsigyja turto ne tik Vokietijoje, bet ir užsienyje. Dažnai būna taip, kad paveldėtojai susipažįsta tik po palikimo atsiradimo, nekalba ta pačia kalba ir skirtingai įsivaizduoja, kas yra teisingumas, o kas - neteisybė...

Jei esate sulaikytas ir galite būti suimtas, Jūs turite teisę savo nuožiūra išsirinkti sau gynėją už valstybės lėšas.

Įtariamasis ar, atitinkamai, kaltinamasis visų pirma pats privalo apgalvoti ar jis nori, kad jo gynėju baudžiamojoje byloje būtų advokatas. Advokato išlaidas, jei jų nepadengia teisinės apsaugos draudimas, kaltinamasis iš pradžių, dažniausiai, turi apmokėti pats. Kaltinamasis gali atsisakyti, kad jį   baudžiamojoje byloje atstovautų advokatas/teisininkas, ar tai jam yra naudinga, negalima taip lengvai atsakyti....

Kasdieninėje mūsų kontoros praktikoje vėl ir vėl iškyla klausimai susiję su ve-žėjų atsakomybe už krovinio praradimą ar sugadinimą. Dažnai transporto įmo-nės nurodo esą vežtas krovinys buvęs neteisingai supakuotas, kas pagal Žene-vos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 17 str. 2 d. gali transporto ....

Page: 2 / 8