Didėjančios globalizacijos laikais tarptautinės bendrovės siekia vykdyti savo veiklą kuo mobiliau ir lanksčiau. Įstatymų leidėjai į tai reagavo jau 2008 m. ir pakeitę 4a Ribotos atsakomybės akcinių bendrovių įstatymo (toliau GmbHG) str. oficialiai įteisino administracijos ir įstatuose nurodytos buveinės atskyrimą. 

Kuo skiriasi įstatuose nurodyta bendrovės buveinė nuo tikrosios administracijos buveinės? Įstatuose nurodyta bendrovės buveinė dažniausiai turi tik formalią funkciją. Čia yra kalbama apie bendrovės steigimo įstatuose pagal 7 GmbHG str. nurodytą organizacijos buveinę. Pagal šią bendrovės buveinę yra nustatoma, kuriame registre ji turi būti registruojama, kuris teismas turi jurisdikciją nagrinėti jos teisinius ginčus bei .....

AG (Aktiengesellschaft – liet. Akcinė bendrovė– forma skirta didelėms bendrovėms. Ypatingai, kai kapitalas investuotas į rinką ir akcijos pardavinėjamos biržoje. Ši įmonės forma reikalauja daug griežtų formalumų. Pagal 1994 rugpjūčio 2 d. įsigaliojusį įstatymą mažoms akcinėms bendrovėms taikomos mokesčių lengvatos ir supaprastintas įmonių teisinis reguliavimas.

Būtinas vieno arba daugiau steigėjų indėliai. Griežtos steigimo ir audito patikros taisyklės. Vyksta susitarimai dėl indėlių, gali suteikti specialių lengvatų ar leisti įnešti įnašą natūra. Įnešimų patvirtinimui yra specialios taisyklės, kalbame apie kvalifikuotus steigimus. Taigi, yra reikalaujamas patvirtinimas iš nepriklausomo auditoriaus. AG kūrimas vykdomas vadovaujantis ....

Unternehmergesellschaft (UG) haftungsbeschränkt (liet. Ribotos atsakomybės bendrovė) – tai nuo 2008 m. lapkričio 1 d. MoMiG įstatymo pagrindu atsidaro naujos formos ribotos atsakomybės bendrovės (UG) įsteigimo galimybė, dar kitaip vadinama ,,Mini-GmbH“. paprastesnė GmbH versija ir gali būti įsteigta su 1 euro pradiniu įnašu, palanki forma verslininkams, turintiems mažą kapitalą. Dažniausiai .....

GmbH & Co. KG (Kommanditgesellschaft – liet. Komanditinė bendrija) – Galimybė išsaugoti personalinės bendrijos privalumus apribojant visiems dalyviams turtinę atsakomybę, kai GmbH tampa neribotos atsakomybės dalyviu. Taip suteikiama galimybė įmonės tęstinumui (neribotos atsakomybės dalyvis „nemiršta“). Dažnai naudojama forma turto valdymui. Kaip ir KG būtina turėti bent vieną tikrąjį narį, ....

Gesellschaft mit beschrankter Haftung GmbH (liet. Ribotos atsakomybės bendrovė) – tai populiariausia ir paprasčiausia korporacijos forma. Tinka tiek mažoms įmonėms, tiek didelėms įmonėms. Pasirenkama, kai nei vienas iš savininkų nenori prisiimti visiškos atsakomybės. Ši forma tinka vidutinio dydžio bendrovėms.

 

Savininkai gali būti individualūs asmenys arba ....

Page: 1 / 2