Teisminio ginčo dėl paveldėjimo alternatyva yra mediacijos procesas. Dažnai ne tik pinigai skatina paveldėtojus siekti „teisingesnio“ palikimo padalinimo. Čia kalba eina apie emocijas, meilės stygių ir pripažinimo trūkumą. Tai, kaip skirtingai tėvai vertino savo vaikus, jų noru gali atsispindėti ir testamente. Tai neišvengiamai veda prie įskaudintų jausmų. Vieni nori daugiau pripažinimo, nes jie daugiau rūpinosi. Kiti yra nusivylę, nes jie tikėjosi daugiau. Tėvų, kaip taikančios instancijos, nebėra. Tokiu atveju, kaip ginčų sprendimo būdas, siūlosi mediacija. Mediacijos procesas gali padėti išsivaduoti iš ilgai trunkančio ginčo ir surasti visoms pusėms priimtiną sprendimą...
Vokietijoje vis daugėja paveldėjimo bylų, o sekančioms kartoms pereina didelės vertės turtas. Ne tik šeimos namas, bet ir prabangūs daiktai, bendrovių akcijos ar nuosavybės teisės tampa troškimo objektais. Tradiciškas šeimos modelis, susituokę kol mirtis išskirs ir visi palikėjo vaikai iš tos pačios santuokos, tėra senai praėjusių laikų atminimas, kuris su dabartimi neturi nieko bendro. Paveldėjimo bylų praktikoje vaizdas yra kiek kitoks. Durstinys iš vaikų iš skirtingų santuokų ir nesantuokinių palikuonių bei nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą ar įmonių dalis dabar tampa didžiuliais išbandymais norint, kad po paveldėjimo atsiradimo ir jo dalybų visi liktų patenkinti. Padėtį dar labiau apsunkina ir tai, kad žmonės vis dažniau užmezga daugiakultūrius ryšius ir įsigyja turto ne tik Vokietijoje, bet ir užsienyje. Dažnai būna taip, kad paveldėtojai susipažįsta tik po palikimo atsiradimo, nekalba ta pačia kalba ir skirtingai įsivaizduoja, kas yra teisingumas, o kas - neteisybė...

Nauja paveldėjimo tvarka

Autorius: Edgaras Schartner
Paskelbta: 25-09-2015 10:07

Vis daugiau Europos Sąjungos gyventojų dirba arba praleidžia savo gyvenimo saulėlydį kaimynninėse valstybėse. Ne retas iš jų turi turto ne tik savo tėvynėje, bet ir naujais namais tapusioje šalyje. Tokio asmens mirties atveju jo paveldėtojai dažnai būna pasimetę. Paveldėjimo proceso eiga visoje Europos Sąjungoje taps paprastesnė.

Nuo šių metų rugpjūčio įsigalioja naujas Europos Sąjungos Paveldėjimo teisės reglamentas, ....

  

Teisė į privalomąją palikimo dalį ir privalomosios palikimo dalies padidinimą priklauso Vokietijos Civilinio kodekso (BGB) 2303 straipsnyje išvardintiems asmenims: sutuoktiniui ir palikuonims, jei nėra nei vaikų, nei anūkų, tada mirusiojo tėvams.

Dažnai yra nežinoma, kad šiam asmenų ratui ne tik tais atvejais kai palikimo likimas nusprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka, bet ir tada kai mirusysis paliko galiojantį testamentą ar palikimo sutartį, šalia gautos palikimo dalies gali, pagal Vokietijos Civilinio kodekso (BGB) 2325, 2326, 2329 straipsnius, priklausyti teisė iš kitų paveldėtojų ar asmenų, ....

 

Mylimo žmogaus mirtis visada yra stiprus smūgis jo artimiesiems. Gedulas suparalyžuoja gyvuosius, daugybė žmonių nori tiesiog likti vieni su savo skausmu. Tačiau gyvenimas į tai neatsižvelgia. Nepaisant netekties skausmo turite imtis veiksmų, kurie yra būtini artimajam iškeliavus.

Pirmi žingsniai

Jeigu mirtis ištiko namuose, ....

Page: 1 / 1