Jei esate sulaikytas ir galite būti suimtas, Jūs turite teisę savo nuožiūra išsirinkti sau gynėją už valstybės lėšas.

Įtariamasis ar, atitinkamai, kaltinamasis visų pirma pats privalo apgalvoti ar jis nori, kad jo gynėju baudžiamojoje byloje būtų advokatas. Advokato išlaidas, jei jų nepadengia teisinės apsaugos draudimas, kaltinamasis iš pradžių, dažniausiai, turi apmokėti pats. Kaltinamasis gali atsisakyti, kad jį   baudžiamojoje byloje atstovautų advokatas/teisininkas, ar tai jam yra naudinga, negalima taip lengvai atsakyti....

Jūs galite atsisakyti duoti parodymus baudžiamajame procese. Šią Jūsų teisę reglamentuoja 52 ir 55 Vokietijos baudžiamojo proceso kodekso (StPO) straipsnis.

Teisę atsisakyti liudyti turi tie asmenys, kurie yra šaukiami duoti parodymus baudžiamosiose bylose liečiančiose jų sutuoktinius, gyvenimo partnerius, vaikus, sužadėtinius ir artimus giminaičius (t.y. tiesiąja giminystės arba svainystės linija ar šonine giminystės linija iki trečiojo laipsnio ar santuokos ryšiais iki antrojo laipsnio susietuosius).

Vokietijos baudžiamojo proceso kedekso (StPO) 55 str.1 pastr. apie teisę atsisakyti duoti parodymus rašoma: .....

Dėmesio centre baudžiamųjų bylų praktikoje vėl ir vėl atsiduria klausimas: kada kaltinamasis yra nusikalstamosios grupuotės narys ir kaip tai atskirti nuo paprasto bendrininkavimo vykdant nusikalstamąją veiką.

Nors teisinis terminas „nusikalstamoji grupuotė“ buvo įvestas tik 1969 m. nau-jai redagavus Vokietijos baudžiamojo kodekso 244 str. 1 past. Nr.3, teismų praktika ir teisinės literatūros autoriai su sunkumais vertindami grupinius nusi-kaltimus susiduria dar nuo Vokietijos Imperijos Teismo dienų....

Sulaikytiesiems kardomajam kalinimui bausmės atlikimo įstaigoje yra leidžiama dėvėti savo asmeninius drabužius. Dėvėti kalinimo įstaigoje išduotus drabužius iš sulaikytojo gali būti tik tada reikalaujama, kai jis neturi galimybės draubužius pasikeisti ar atiduoti valymui.

Jeigu įkalinimo įstaigoje sulaikytasis yra reguliariai lankomas artimųjų, jis gali artimųjų vizito metu savo nešiotus drabužius atiduoti jiems ....

Skambučiai

Pokalbiai telefonu su kardomajam kalinimui sulaikytuoju asmeniu yra retai leidžiami. Konkrečiu atveju ikiteisminio tyrimo teisėjui turi būti pateiktas išimties būtinybę pagrindžiantis prašymas. Prašymas įkalintajam leisti bendrauti telefonu turi geras perspektyvas būti patenkintas tada, kai įkalintojo artimieji gyvena užsienyje ir negali jo lankyti.

Korespondencija

Sulaikytasis gali rašyti ir gauti laiškus....

Page: 1 / 3