Akščiausiojo Oldenburgo Teismo administracinių pažeidimų senatas priėmė sprendimą gana aktualiame teisiniame ginče; teismas įpareigojo vilkiko vai-ruotoją, kuris vairuodamas pajungė pakrauti savo mobilųjį telefoną, sumokėti 60,-€ baudą.....

Jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji šalis nesikeičia, bet laikinai, ne ilgiau kaip 6 mėnesiams išvykstate į kitą ES šalį, joje nereikia nei užregistruoti savo transporto priemonės, nei mokėti jokių mokesčių.

Ji liks registruota jūsų nuolatinėje gyvenamojoje šalyje...

Page: 1 / 1