Praktikoje, kai vykdomasis dokumentas turi būti vykdomas Vokietijoje, pagal 1082 Vokietijos civilinio proceso kodekso paragrafą, jei jis buvo patvirtintas Europos Sąjungos šalyje narėje, jis iškart gali būti vykdomas šalies viduje, nereikalaujant prieš tai atlikti oficialaus teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūros.

Europos vykdomasis raštas turi tokį patį statusą kaip ir šalies viduje išduotas vykdomasis raštas. To pasėkoje yra taikomos visos Vokietijos priverstinių teismo sprendimų vykdymo teisėje numatytos teisinės gynybos ir apsaugos priemonės.

Dėl to yra įmanoma, kad teismas, siekdamas užtikrinti kreditoriaus ....

Page: 1 / 1