2017 m. kovo 31 d. Vokietijos Federalinė Taryba (Bundesratas) įstatymu įtvirtino draudimą poilsio laiką praleisti vilkike. To pasėkoje nacionalinės ir tarptautinės transporto įmonės turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad:

naujuoju § 3a transporto priemonių įgulos narių įstatymo (FPersG) paragrafu yra draudžiama reguliarius ....

Įmonės, kurios specializuojasi prekių ir krovinių pervežime, privalo sekti ir visada žinoti apie aktualius įstatymų pakeitimus. Šio sektoriaus ypatybė yra tai, kad prekių pervežimai dažniausiai vykdomi tarp skirtingų valstybių, todėl čia yra būtina atsižvelgti ne tik į savo nacionalines teisės normas, bet ir į daugybę tarptautinių reglamentų bei susitarimų. Tam, kad apie tai susidarytumėte įspūdį, mes Jums čia pateikiame trumpą svarbiausių pasikeitimų apžvalgą:

Kelių transporto pažeidimų skirstymas į kategorijas pagal ES reglamentą Nr. 2016/403

Nuo 2017 m. sausio 1 d. vežimo kelių transportu už atlygį pažeidimai yra skirstomi į:

Kasdieninėje mūsų kontoros praktikoje vėl ir vėl iškyla klausimai susiję su ve-žėjų atsakomybe už krovinio praradimą ar sugadinimą. Dažnai transporto įmo-nės nurodo esą vežtas krovinys buvęs neteisingai supakuotas, kas pagal Žene-vos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 17 str. 2 d. gali transporto ....

Apie įrodinėjimo pareigas krovinio sugadinimo atvejų 

Aukštesniojo žemės teismo Kiolne 2009 metais priimtas nuosprendis, kuriame buvo išdėstyti įrodymų naštos principai, iki šios dienos yra svarbus iraktualus mūsų advokatų kontoros darbo praktikoje:

1. Jeigu dėl vėsinimo grandinės nutraukimo transportavimo metu atsirado nuostolių, pagal ...

Page: 1 / 1