Akščiausiojo Oldenburgo Teismo administracinių pažeidimų senatas priėmė sprendimą gana aktualiame teisiniame ginče; teismas įpareigojo vilkiko vai-ruotoją, kuris vairuodamas pajungė pakrauti savo mobilųjį telefoną, sumokėti 60,-€ baudą.

Vyriškis važiavo A 28 greitkeliu į Oldenburgą. Jis laikė savo mobilųjį telefoną rankoje tam, kad jį pajungtų krautis. Tuo metu jis buvo stebimas policijos parei-gūnų.

Oldenburgo apylinkės teismas šiam vairuotojui už nusižengimą draudimui nau-dotis mobiliuoju telefonu vairuojant paskyrė 60,-€ baudą.

Kaltinamasis šį teismo sprendimą apskundė apeliacinės instancijos teismui, nes jo nuomone mobiliojo telefono jis vairuodamas nenaudojo. Skundas teismo bu-vo priimtas, tačiau Oldenburgo Aukšiausiojo Teismo administracinių klausimų senatas, net ir apsvarstęs kaltinamojo skundą, paliko galioti pirmosios instanci-jos nutarimą.

Šį savo sprendimą apeliacinės instancijos teisėjai pagrindė tuo, kad pagal Vo-kietijos kelių eismo taisyklių 23 straipsnio 1a pastraipą mobilaus ar automo-bilinio telefono naudojimas asmeniui, kuris vairuoja, yra draudžiamas tuo atve-ju, kai vairuotojas šį prietaisą tam turi paimti ar laikyti rankose. Anot teismo mobiliojo telefono pajungimas pakrauti yra būtent toks pagal aukščiau minėtą įstatymą draudžiamas jo naudojimas.

Šiuo įstatymu yra siekiama užtikrinti, kad automobilio vairuotojas abi rankas turėtų laisvas ir galėtų susidoroti su vairavimo metu iškylančiais uždaviniais. Taigi mobiliojo prietaiso naudojimo sąvoka apima ne tik naudojimąsi visomis jo turimomis funkcijomis (pvz. trumpųjų žinučių rašymą), bet ir visas veiklas skirtas paruošti šį prietaisą naudojimui, tokias kaip jo prijungimas pakrauti.

Šis sprendimas yra galutinis ir įsiteisėjęs.

Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.