Kada vaikai privalo išlaikyti savo tėvus?

Autorius: Edgaras Schartner
Paskelbta: 02-10-2015 13:39

 

 Vis dažniau ir dažniau vaikų yra prašoma sumokėti tėvų pragyvenimo išlaidas, kurių nebepadengia tėvų pensijos ar ilgalaikės slaugos draudimo išmokos. Savo praktikoje mes vis dažniau pastebime, kad senyvo amžiaus žmonėdėl gaunamų per mažų pensijų slaugos atvejais vis dažniau yra nukreipiami į valstybinės pagalbos sistemą. Vienas slaugos atvejis šeimoje gali labai greitai vesti ne tik į šeimos dramą, bet ir tapti didžiule finansine našta.

 

 

Po to, kai valstybė suteikia tokią paramą, vaikų dažnai reikalaujama sumokėti. Visų pirma turi būti pateikta informacija apie turimą turtą ir gaunamas pajamas. Dauguma pagrįstai kelia tokius klausimus kaip: Ar mano santaupos bus taip pat paliestos? Ar aš privalėsiu vienas padengti visas priežiūros išlaidas ? Kiek man pačiam liks iš mano gaunamų pajamų ? Kas nutiks su namu, kuriame gyveno tėvai? Ar, apskaičiuojant išlaikymo pašalpą, bus atsižvelgta į mano turimus kreditus ir kitus įsipareigojimus ?

 

Suinteresuotos šalys turėtų žinoti, kad asmenys, turintys teisę į išlaikymą senyvame amžiuje ar dėl prarasto darbingumo, pagal 41 ir kitus Vokietijos dvyliktojo socialinio kodekso tomo straipsnius (§§ 41 ff. SGB XII) yra įpareigoti pareikšti šią savo teisę į jiems pagal įstatymą priklausančią socialinę pašalpą. Nepareiškimas savo teisėį pašalpą gali vesti prie to, kad apskaičiuojant kitų pašalpų dydį, pajamos, kurios turėjo būti gautos išminėtos pašalpos, bus priskaičiuojamos kaip gautos. 

 

 

Pareiga apmokėti pragyvenimo išlaidas senatvėje ar darbingumo praradimo atveju gali visiškai išnykti, jei bent vienas iš kelių išlaikymo pareigą turinčių paramos gavėjo vaikų, gauna 100.000,00  ar didesnes apmokestinamas pajamas.

 

 

Šeimoje esant daugiau nei vienam vaikui, gali būti pareikšta pretenzija dėl neteisėto įpareigojimo mokėti išlaikymą, kai kitas brolis ar sesuo gauna 100.000,00  ar didesnes apmokestinamas pajamas. Šiuo klausimu Aukščiausias Vokietijos Teismas pasisakė savo 2015 liepos 8 d. sprendime. Šiuo sprendimu nustatoma, kad tokia pretenzija dėlneteisingai apskaičiuotų ir priskirtų išlaikymo  mokėjimų gali būti pareikšta ne tik atsižvelgiant į būsimus mokėjimų ateityje, bet ir dėl jau praeityje atliktų mokėjimų.


Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.