Nauja paveldėjimo tvarka

Autorius: Edgaras Schartner
Paskelbta: 25-09-2015 10:07

Vis daugiau Europos Sąjungos gyventojų dirba arba praleidžia savo gyvenimo saulėlydį kaimynninėse valstybėse. Ne retas iš jų turi turto ne tik savo tėvynėje, bet ir naujais namais tapusioje šalyje. Tokio asmens mirties atveju jo paveldėtojai dažnai būna pasimetę. Paveldėjimo proceso eiga visoje Europos Sąjungoje taps paprastesnė.

Nuo šių metų rugpjūčio įsigalioja naujas Europos Sąjungos Paveldėjimo teisės reglamentas, kuris nustato pagal kurios šalies paveldėjimo įstatymus turi būti sprendžiama paveldėjimo byla, kai paveldimas turtas yra išsidėstęs keliose Europos Sąjungos valstybėse.

Naujasis reglamentas visų pirma suteiks didesnį teisinį aiškumą, kuris kiekvienais metais atneš naudą daugiau nei 450.000 šeimų.

Europos Sąjungos potvarkiai palengvina paveldėjimo proceso eigą

Naujos Europos Sąjungos paveldėjimo taisyklės buvo išleistos 2012 metais. Per trejus metus jos Europos Sąjungos valstybių turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę. Šie nauji nacionaline teise tapę įstatymai įsigalioja šalyse narėse nuo 2015 metų rugpjūčio 17 dienos. Juose yra sekama paprastu principu: įprastinės gyvenamosios vietos teise. Jei Vokietijos pilietis gyvena ir miršta Prancūzijoje, jo palikimo likimas yra sprendžiamas pagal Prancūzijos teisę. Išimtis yra taikoma tik tuo atveju, jei šio asmens testamente yra aiškiai išreikštas pageidavimas taikyti Vokietijos paveldėjimo teisę.

Pagal dabartines teisines normas paveldėjimo atveju visada iškyla klausimas, kurios šalies paveldėjimo teisė yra taikytina. Su tuo susijusius sunkumus puikiai iliustruoja tolimesnis vokiškas-prancūziškas pavyzdys:

Vokietijoje palikimo likimas yra sprendžiamas pagal tos šalies įstatymus, kurios pilietybę, palikimo atsiradimo metu, turėjo palikėjas. Yra sekama pilietybės principu. Kurios šalies teisė bus taikoma paveldimam nekilnojamajam turtui prancūzai nustato pagal tai, kurioje šalyje šis turtas yra. Kurios šalies teisė yra taikoma visom kitom paveldėjimo vertybėms, yra sprendžiama pagal paskutiniąją palikėjo gyvenamąją vietą. Taigi, jei Prancūzijoje miršta ten namą turintis Vokietijos pilietis ar pi-lietė, šis namas bus paveldimas pagal Prancūzijos įstatymus. Šio asmens Vokietijoje turimas butas - pagal Vokietijos paveldėjimo teisės normas.

Galimybė pasirinkti palikimui taikytiną teisę

Kitų valstybių paveldėjimą reglamentuojantys įstatymai gali stipriai skirtis nuo Vokietijos paveldėjimo teisės. Jie paveldėtojams gali atnešti žalos, tačiau atitinkamais atvejais taip pat ir pranašumų. Kiekvienas, galintis atsidurti panašioje situacijoje, turėtų jau dabar patikrinti kurios šalies paveldėjimo teisė jam yra palankesnė ir šiuo klausimu pasikonsultuoti su teisininku. Norintieji, kad jų paskutinė valia būtų vykdoma pagal tos šalies paveldėjimo teisę, kurios pilietybę jie turi, privalo tai aiškiai nurodyti savo testamente. Pavyzdžiui, vokietė ar vokietis, kuris gyvena Prancūzijoje, nori, kad jo mirties atveju palikimo likimas būtų sprendžiamas pagal Vokietijos paveldėjimo teisę; tai turi būti aiškiai išdėstyta paskutinėje valioje.

Europos paveldėjimo pažymėjimas

Nauji įstatymai numato Europos paveldėjimo pažymėjimo įvedimą. Šio pažymėjimo dėka paveldėtojai bet kurioje Europoje Sąjungos valstybėje galės paveldėjimo administratoriui be papildomų formalumų įrodyti savo teisinį statusą. Tai nulems greitesnį ir mažiau išlaidų reikalaujantį paveldėjimo procesą.

Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.