AG (Aktiengesellschaft – liet. Akcinė bendrovė) – forma skirta didelėms bendrovėms. Ypatingai, kai kapitalas investuotas į rinką ir akcijos pardavinėjamos biržoje. Ši įmonės forma reikalauja daug griežtų formalumų. Pagal 1994 rugpjūčio 2 d. įsigaliojusį įstatymą mažoms akcinėms bendrovėms taikomos mokesčių lengvatos ir supaprastintas įmonių teisinis reguliavimas.

Būtinas vieno arba daugiau steigėjų indėliai. Griežtos steigimo ir audito patikros taisyklės. Vyksta susitarimai dėl indėlių, gali suteikti specialių lengvatų ar leisti įnešti įnašą natūra. Įnešimų patvirtinimui yra specialios taisyklės, kalbame apie kvalifikuotus steigimus. Taigi, yra reikalaujamas patvirtinimas iš nepriklausomo auditoriaus. AG kūrimas vykdomas vadovaujantis 29 str. AktG.

Nuo 1994 rugpjūčio 2 d. įstatymo pakeitimo akcininku gali būti individualus asmuo arba įmonė. Tik ypatingais atvejais ir nedažnai AG gali savo akcijas pirkti. Akcininkai be akcinio kapitalo, gali turėti šešėlinius indėlius ir paskolas.

Valdymo organas – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ir stebėtojų taryba, balsavimo teisė turi steigėjų susirinkimas. Vadovas – valdyba. Akcininkai atsako tik įneštu turtu. Pelnas išmokamas dividendų išmokomis pagal akcininkų susirinkimo sprendimą.

Nustatytas minimalus įstatyminis kapitalas – 50 000 eurų. Mažiausiai viena akcija 1 euro nominalios vertės. Akcijų sertifikatas taip pat galimas.

Įsteigiama įstatais ir užregistruojant įmonių registre. Būtinas notaro patvirtinimas. Steigimo išlaidos nuo 5 000 eurų iki 20 000 eurų, priklausomai nuo įstatinio kapitalo ir narių skaičiaus.

Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.