Unternehmergesellschaft (UG) haftungsbeschränkt (liet. Ribotos atsakomybės bendrovė) – tai nuo 2008 m. lapkričio 1 d. MoMiG įstatymo pagrindu atsidaro naujos formos ribotos atsakomybės bendrovės (UG) įsteigimo galimybė, dar kitaip vadinama ,,Mini-GmbH“. paprastesnė GmbH versija ir gali būti įsteigta su 1 euro pradiniu įnašu, palanki forma verslininkams, turintiems mažą kapitalą. Dažniausiai įnešamas pradinis įnašas yra tokio dydžio, kiek bus reikalinga padengti steigimo išlaidas. Steigėjų daugiausiai gali būti trys, kurie, norėdami įsteigti Mini-GmbH turi notariškai sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Valdymo organas – bendrovės savininkų susirinkimas, vadovauja ir atstovauja bendrovę – direktorius. Savininkai atsako tik įneštu turtu, nuo kurio ir gauna pelną.

Norint vėliau tapti GmbH, reikia nuo uždirbto pelno dalies ketvirtį atidėti GmbH įstatiniam kapitalui kurti. Kreiptis dėl teisinės formos pakeitimo galima ne vėliau nei po 3 metų.

Įsteigiama rašytine jungtinės veiklos sutartimi, būtinas notaro patvirtinimas. Steigimo kaštai yra apie 1500 eurų, priklausomai nuo įstatinio kapitalo ir narių skaičiaus.

Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.