Praktikoje, kai vykdomasis dokumentas turi būti vykdomas Vokietijoje, pagal 1082 Vokietijos civilinio proceso kodekso paragrafą, jei jis buvo patvirtintas Europos Sąjungos šalyje narėje, jis iškart gali būti vykdomas šalies viduje, nereikalaujant prieš tai atlikti oficialaus teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūros.

Europos vykdomasis raštas turi tokį patį statusą kaip ir šalies viduje išduotas vykdomasis raštas. To pasėkoje yra taikomos visos Vokietijos priverstinių teismo sprendimų vykdymo teisėje numatytos teisinės gynybos ir apsaugos priemonės.

Dėl to yra įmanoma, kad teismas, siekdamas užtikrinti kreditoriaus reikalavimo vykdymą, imsis į skolininko turtą nukreiptų laikinųjų apsaugos priemonių.

Vykdomasis dokumentas yra vykdomas pagal tos Europos Sąjungos šalies narės teisę, kurioje yra prašoma vykdyti sprendimą. Jeigu mes siektume vykdymo čia Vokietijoje, tai galiotų Vokietijos sprendimų vykdymo teisė. Teismo sprendimo vykdymo prašantis kreditorius privalo pateikti:

  • oficialią teismo sprendimo kopiją,

  • oficialią Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją,

  • prireikus, Europos vykdomojo rašto pažymėjimo transkripciją arba jo vertimą į valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas valstybinę kalbą arba į kitą, šios vykdymo valstybės nurodymu jai priimtiną kalbą.

Dėl to, kad kreditorius yra užsienio pilietis, ar dėl to, kad jis šalyje narėje, kurioje turėtų būti vykdomas sprendimas, neturi nuolatinės gyvenamosios ar įprastinės buvimo vietos iš jo negali būti reikalaujama nei pateikti finansinės garantijos, nei atlikti bet kokios rūšies deponavimo.

Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.