Įmonės, kurios specializuojasi prekių ir krovinių pervežime, privalo sekti ir visada žinoti apie aktualius įstatymų pakeitimus. Šio sektoriaus ypatybė yra tai, kad prekių pervežimai dažniausiai vykdomi tarp skirtingų valstybių, todėl čia yra būtina atsižvelgti ne tik į savo nacionalines teisės normas, bet ir į daugybę tarptautinių reglamentų bei susitarimų. Tam, kad apie tai susidarytumėte įspūdį, mes Jums čia pateikiame trumpą svarbiausių pasikeitimų apžvalgą:

Kelių transporto pažeidimų skirstymas į kategorijas pagal ES reglamentą Nr. 2016/403

Nuo 2017 m. sausio 1 d. vežimo kelių transportu už atlygį pažeidimai yra skirstomi į:

sunkius pažeidimus: į šią kategoriją patenka daugiausiai formalūs neatitikimai, kaip pvz.: sugadinti vairuotojo pažymėjimai ir t.t.

labai sunkius pažeidimus: čia priskiriami pažeidimai susiję su transporto priemonių mechaniniais gedimais, ir

sunkiausius pažeidimus: tokius kaip, pavyzdžiui, viršyta leidžiama nepertraukiamo vairavimo trukmė per parą ir t.t.

Trys įvykdyti sunkūs pažeidimai sudaro vieną labai sunkų pažeidimą. Trys labai sunkūs pažeidimai veda prie sunkiausio pažeidimo ir prie tyrimo, skirto patikrinti įmonės patikimumą, pradėjimo.

Griežtesnis rangos sutarčių ir laikinojo įdarbinimo reguliavimas

Įstatymų leidėjai atkreipė ypatingą dėmesį į laikinųjų darbuotojų teisių sustiprinimą. Svarbiausias pakeitimas čia yra „Equal Pay“ principo įvedimas. Šis principas nustato, kad po 9 įmonėje pradirbtų mėnesių tarp laikinųjų įmonės darbuotojų ir nuolatinių tos pačios įstaigos darbuotojų turi būti užtikrinta visiška lygybė. Taip pat buvo įvestas maksimalus 18 mėnesių laikinųjų darbuotojų samdos laikotarpis.

Profesionalių vairuotojų kvalifikacijos įstatymas

Šis įstatymas atnešė tam tikrus pakeitimus profesionalių vairuotojų kvalifikacinių mokymų bei sertifikatų pripažinime kitose šalyse tvarkoje. Nuo 2017 m. balandžio mėnesio visos Vokietijos žemės kartu su vairuotojo pažymėjimu privalo išduoti dar vieną, visoje Europos Sąjungos teritorijoje pripažįstamą, pažymėjimą. Šis dalyvavimo mokymo kursuose pažymėjimas bus išduodamas ne darbdaviui, bet pačiam vairuotojui tiesiogiai.

Transporto priemonių ekipažo narių įstatymas

Po transporto priemonių ekipažo narių įstatymo pakeitimų vairuotojams yra draudžiama reguliarius, kassavaitinius poilsio laikotarpius praleisti savo vilkike. Pagal šį įstatymą vairuotojui turi būti suteikta galimybė mažiausiai 45 valandas per savaitę praleisti savo gyvenamojoje vietoje arba nuolatiniame gyvenamajame būste, esančiame prie registruotos įmonės buveinės. Už nesilaikymą – gresia bauda.

Minimalus darbo užmokestis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įstatymu nustatytas minimalus darbo užmokestis Vokietijoje buvo pakeltas ir dabar siekia 8,84 Euro už valandą. Tarptautinės pervežimo įmonės turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai jos savo darbuotoją siunčia į Vokietiją, šiam darbuotojui mokamas užmokestis turi siekti ir pagal Vokietijos įstatymus numatyta minimumą.

Šis straipsnis neturėtų būti laikomas visiškai išsamiu. Čia pateikta informacija negali pakeisti asmeninės konsultacijos. Jeigu pageidaujate pirmo, neįpareigojančio Jūsų asmeninės situacijos įvertinimo, prašome su mumis susisiekti.

Pastaba: Šio internetinio dienraščio turinys yra sukurtas bendrais informaciniais tikslais. Jo turinys negali būti traktuojamas kaip profesionali (teisinė ar kitokia) konsultacija ir negali tokios pakeisti. Prašome susisiekite su mumis pirmam, neįpareigojančiam ir konkrečiam Jūsų situacijos įvertinimui.