Didėjančios globalizacijos laikais tarptautinės bendrovės siekia vykdyti savo veiklą kuo mobiliau ir lanksčiau. Įstatymų leidėjai į tai reagavo jau 2008 m. ir pakeitę 4a Ribotos atsakomybės akcinių bendrovių įstatymo (toliau GmbHG) str. oficialiai įteisino administracijos ir įstatuose nurodytos buveinės atskyrimą. 

Kuo skiriasi įstatuose nurodyta bendrovės buveinė nuo tikrosios administracijos buveinės? Įstatuose nurodyta bendrovės buveinė dažniausiai turi tik formalią funkciją. Čia yra kalbama apie bendrovės steigimo įstatuose pagal 7 GmbHG str. nurodytą organizacijos buveinę. Pagal šią bendrovės buveinę yra nustatoma, kuriame registre ji turi būti registruojama, kuris teismas turi jurisdikciją nagrinėti jos teisinius ginčus bei .....

Praktikoje, kai vykdomasis dokumentas turi būti vykdomas Vokietijoje, pagal 1082 Vokietijos civilinio proceso kodekso paragrafą, jei jis buvo patvirtintas Europos Sąjungos šalyje narėje, jis iškart gali būti vykdomas šalies viduje, nereikalaujant prieš tai atlikti oficialaus teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo procedūros.

Europos vykdomasis raštas turi tokį patį statusą kaip ir šalies viduje išduotas vykdomasis raštas. To pasėkoje yra taikomos visos Vokietijos priverstinių teismo sprendimų vykdymo teisėje numatytos teisinės gynybos ir apsaugos priemonės.

Dėl to yra įmanoma, kad teismas, siekdamas užtikrinti kreditoriaus ....

2017 m. kovo 31 d. Vokietijos Federalinė Taryba (Bundesratas) įstatymu įtvirtino draudimą poilsio laiką praleisti vilkike. To pasėkoje nacionalinės ir tarptautinės transporto įmonės turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad:

naujuoju § 3a transporto priemonių įgulos narių įstatymo (FPersG) paragrafu yra draudžiama reguliarius ....

Įmonės, kurios specializuojasi prekių ir krovinių pervežime, privalo sekti ir visada žinoti apie aktualius įstatymų pakeitimus. Šio sektoriaus ypatybė yra tai, kad prekių pervežimai dažniausiai vykdomi tarp skirtingų valstybių, todėl čia yra būtina atsižvelgti ne tik į savo nacionalines teisės normas, bet ir į daugybę tarptautinių reglamentų bei susitarimų. Tam, kad apie tai susidarytumėte įspūdį, mes Jums čia pateikiame trumpą svarbiausių pasikeitimų apžvalgą:

Kelių transporto pažeidimų skirstymas į kategorijas pagal ES reglamentą Nr. 2016/403

Nuo 2017 m. sausio 1 d. vežimo kelių transportu už atlygį pažeidimai yra skirstomi į:

Page: 1 / 8